MAGNUS HOLST

Coaching&Consulting AB

Förändring, träning och utveckling

av människor och verksamheter

 

Jag är specialiserad inom coachning, träning och utveckling av såväl individer, grupper som hela företag/organisationer.

 

Uppdragen varierar från individuell coachning av seniora ledare, träning och utveckling av ledningsgrupper till organisationsförändringar, kris- och konflikthanteringar samt visselblåsarutredningar.

 

Mina uppdragsgivare finns inom flera olika områden som t ex

 

Rekrytering Personaluthyrning Human resource

Arkitektur Hotell och restaurang Djursjukvård

Forskning Försvar och säkerhet Bilbranschen

Logistik Media Utbildning IT Retail

Bank och försäkring

 

Välkommen!