Det handlar om att göra gränsöverskridande handlingar - att få ett nytt systemfungerande

Jag kan coacha dig som redan är coach eller så kan jag träna dig som är nyfiken på att utveckla och förfina din förmåga att coacha andra. I många yrkesroller, som förälder, lagkamrat, en hel arbetsgrupp  eller för oss människor i allmänhet är coaching en metod som är praktisk, levande, effektiv och användbar. Den är också lättillgänglig, personlig och därför alltid så oändligt mångsidig.

Har du provat?

Kreativ coaching i grupp som metod vid problemlösning/utmaningar/beslut ger snabba resultat, involverar alla gruppmedlemmar, fördjupar förståelsen och gemenskapen.

Nyfiken?

Det finns många olika sätt att coacha andra. Vill du veta mera om hur jag gör och hur andra upplevt min coaching så är du välkommen att kontakta mig. Vi kan snabbt ta fram ett ramförslag med upplägg, innehåll och kostnader.