Jag är specialiserad som coach, processledare och att jobba med utveckling av individer, grupper och hela organisationer. Mina uppdrag handlar om allt ifrån personlig coaching av seniora ledare till verksamhets- och organisationsutveckling. T ex konflikt- och krishantering/mål- och visionsarbete/grupp- och individutveckling. Mina uppdragsgivare finns inom ett brett fält av verksamheter så som IT, finans- och försäkring, statliga myndigheter, kommuner, landsting, skolor och universitet. 

Jag utgår från praktisk systemteori och arbetar utifrån de tre huvuddelarna tanke, känsla och handling.. För mig är varje uppdrag, varje möte, unikt och jag tycker att coaching är en mycket användbar och levande metod för lärande, reflektion och utveckling.

Jag tror att varje människa redan har med sig allt det som den behöver. Samarbetet går ut på att individen får syn på hela sin potential och medvetet tar ansvar för sina handlingar.

Här är ett urval av de roller jag tidigare haft som anställd: restaurangchef, distriktsförsäljare, försäkringsrådgivare, HR-specialist inom försäkrings- och finansbranschen samt media, biträdande rektor.