Exempel på uppdrag

 • Ledningsgrupp; roll- och ansvarsfördelning, kommunikation, struktur, målstyrning
 • Ledningsgrupp; konflikthantering
 • Olika uppdragsgivare; coaching av och externt utvecklingsstöd till HR-avdelningar/funktioner
 • Olika uppdragsgivare; coaching av uppsagda chefer och medarbetare
 • VD, chefer, specialister; coaching i ledar- och specialistrollen
 • Olika uppdragsgivare; akut krishantering
 • Olika uppdragsgivare; coaching av individer och grupper med missbruksproblematik o dyl
 • Olika uppdragsgivare; grupp-, organsiations- och verksamhetsutveckling

 Här är några kunder som kommit och gått under åren

 • AcadeMedia 
 • Stockholmsmässan
 • Gröna Lund
 • Moment of Truth
 • Polishögskolan i Umeå
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
 • Karolinska Institutet, KI
 • Scandic Hotels
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Springtime
 • Svenska Färdtjänstföreningen
 • Svensk Mjölk
 • Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Cinnober